Na Hang đẩy nhanh tiến độ trồng rừng

Theo kế hoạch, năm 2021 huyện Na Hang trồng mới 500 ha rừng. Để thực hiện kế hoạch trồng rừng, thời điểm này các cơ sở gieo ươm giống trên địa bàn ...