Thắm tình Tuyên Quang - Xiêng Khoảng

Nằm vắt bên kia dãy Trường Sơn, tỉnh Xiêng Khoảng của nước bạn Lào có đường biên giới giáp ranh với tỉnh Nghệ An của Việt Nam. Nói về địa lý Tuyên ...

Thanh niên Lâm Bình lập thân, lập nghiệp

Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, các cấp cơ sở đoàn luôn tích cực, chủ động tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi tạo điều kiện cho đoàn ...

‘Lệ làng’ ở làng nùng Khuôn Lăn

Bên kia con dốc Khuôn Lăn là làng của những người dân tộc Nùng với những nếp nhà nép mình dưới chân núi, nơi đây có những “lệ làng” thật đặc biệt.