,

Tin tức

Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về Triển khai thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Gìn giữ 'mái nhà xanh' xứ Tuyên

Huyện Lâm Bình có độ che phủ rừng lên đến 79%, lớn nhất tỉnh Tuyên Quang và được coi là 'mái nhà xanh' của địa phương này.

Tập trung chăm sóc lúa vụ mùa

Sau khi hoàn thành gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa vụ mùa, thời điểm này, bà con nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang chuyển trọng ...