Chuyện nuôi ong của chàng trai Đồng Bàng

“Với những người chăn ong, ngày nào cũng là ngày xuân. Bởi ở nơi nào có hoa thơm, cỏ lạ thì nơi đó chính là nhà, là mùa xuân của chúng tôi”. Anh ...

Khẩn trương thu hoạch lúa mùa sớm

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy trên 24.700 ha lúa, trong đó 10% trà sớm, 70% trà chính vụ và 20% trà muộn. Thời điểm này những trà lúa mùa chính ...

Hiệu quả các mô hình liên kết ở Chiêm Hóa

Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là hướng đi bền vững giúp nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người nông dân. Nhận thức được điều này, ...