Nhân Lý đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng giúp người dân thoát nghèo

Coi trọng phát triển kinh tế rừng, mỗi năm người dân ở xã Nhân Lý trồng mới 70 ha rừng sản xuất đem lại hiệu quả cao. Kết quả này không chỉ góp phần nâng cao giá trị ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản mà còn thiết thực góp phần vào chương trình giảm nghèo của địa phương.

Cầu nối sản xuất với tiêu dùng

- Tỉnh ta hiện có 79 sản phẩm OCOP và hàng trăm sản phẩm “tiền” OCOP được các địa phương xác định. Các sản phẩm này đều có chất lượng tốt, được người ...