Câu chuyện chủ thể

Trong các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, từ Trung ương đến cấp tỉnh, từ cấp huyện đến cấp xã, thường nhắc đến vai trò chủ thể của người dân, cùng quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển”.

CÂU CHUYỆN GIÁ TRỊ

Một chuyên gia thương mại quốc tế có hơn năm mươi năm làm việc với các tập đoàn đa quốc gia, tiếp xúc đa dạng với các phong tục, tập quán, văn hoá ...

Năm Sửu tản mạn chuyện con trâu

Năm nay là năm Sửu, là năm con Trâu. Nghe nói hình như trâu sống chủ yếu ở khu vực châu Á, mà không biết trên thế giới bây giờ có bao nhiêu giống ...