1. Công văn số 229/TTBVTV-TTrPC về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
2. Hướng dẫn thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường
3. Văn bản số 1812/SNN-CNTY ngày 14/11/2019 về một số giải pháp tái đàn lợn trên địa bàn tỉnh
4. Văn bản số 1793/SNN-KL ngày 11/11/2019 V/v tăng cường công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
5. Văn bản số 1728/SNN-TTBVTV V/v hướng dẫn sử dụng giống và thời vụ năm 2020
6. Văn bản số 1584/SNN-VP về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
7. Văn bản số 1480/SNN-TTBVTV ngày 16/9/2019 về việc tập trung đôn đốc sản xuất vụ mùa và triển khai sản xuất vụ đông năm 2019
8. Văn bản số 29/PCTT ngày 10/9/2018 v/v Triển khai, sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng mưa lũ gây trượt lở lở đất, lũ ống, lũ quét
9. Báo cáo cáo 435/BC-SNN v/v Báo cáo tình hình phát sinh gây bệnh của bệnh chết héo trên cây keo trên địa bàn tỉnh theo nội dung của Báo Nhân dân
10. Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
11. Chỉ đạo Sản xuất ứng phó với bão số 4
12. Văn bản số 1360/SNN-QLCL ngày 23/8/2019 V/v tăng cường quản lý chất lượng,an toàn thực phẩm đổi với sản phẩm chè
13. Công văn số 1362/SNN-TTr ngày 23/8/2019 Về tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng
14. Công văn số 169/SNN-TTBVTV ngày 22/8/2019 về việc chỉ đạo phòng, chống bệnh chết héo trên cây keo
15. Văn bản 1353/SNN-TTBVTV ngày 22/08/2019 v/v chỉ đạo tập trung ứng phó với sâu keo mùa thu