1. Văn bản số 1584/SNN-VP về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
2. Văn bản số 1480/SNN-TTBVTV ngày 16/9/2019 về việc tập trung đôn đốc sản xuất vụ mùa và triển khai sản xuất vụ đông năm 2019
3. Văn bản số 29/PCTT ngày 10/9/2018 v/v Triển khai, sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng mưa lũ gây trượt lở lở đất, lũ ống, lũ quét
4. Báo cáo cáo 435/BC-SNN v/v Báo cáo tình hình phát sinh gây bệnh của bệnh chết héo trên cây keo trên địa bàn tỉnh theo nội dung của Báo Nhân dân
5. Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
6. Chỉ đạo Sản xuất ứng phó với bão số 4
7. Văn bản số 1360/SNN-QLCL ngày 23/8/2019 V/v tăng cường quản lý chất lượng,an toàn thực phẩm đổi với sản phẩm chè
8. Công văn số 1362/SNN-TTr ngày 23/8/2019 Về tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng
9. Công văn số 169/SNN-TTBVTV ngày 22/8/2019 về việc chỉ đạo phòng, chống bệnh chết héo trên cây keo
10. Văn bản 1353/SNN-TTBVTV ngày 22/08/2019 v/v chỉ đạo tập trung ứng phó với sâu keo mùa thu
11. Công văn số 1354/SNN-TTr ngày 22/8/2019 V/v mạo danh cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT để bán tài liệu tập huấn.
12. Công văn số 1300/SNN-CNTY ngày 13/8/2019 về việc triển khai tiêm phòng cho đoàn gia súc, gia cầm vụ Thu - Đông năm 2019
13. Công văn số 1260/SNN-CNTY ngày 07/8/2019 về việc phối hợp chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển chăn nuôi năm 2019
14. Văn bản số 5329/BNN-CN ngày 25/8/2019 về việc tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
15. Công văn số 160/TTBVTV-KT ngày 06/8/2019 v/v Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa, ngô vụ mùa 2019