1. Văn bản số 15/TTBVTV-KT về việc phòng trừ dịch hại trên mạ và lúa mới cấy vụ xuân năm 2020
2. Công văn số 54/SNN-KH ngày 14/01/2019 về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân năm 2020
3. Văn bản số 2032/SNN-CNTY ngày 31/12/2019 về việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh DTLCP
4. Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020  
5. Hướng dẫn số 1860/HD-SNN ngày 25/11/2019 thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu vườn mẫu nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý,phụ trách theo Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới đến năm 2020
6. Công văn số 1936/SNN-TS về việc phòng chống rét, dịch bệnh trong sản xuất giống, nuôi trồng thuỷ sản
7. Văn bản số 252/TTBVTV-TTr Về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón năm 2019
8. Công văn số 229/TTBVTV-TTrPC về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
9. Hướng dẫn thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường
10. Văn bản số 1812/SNN-CNTY ngày 14/11/2019 về một số giải pháp tái đàn lợn trên địa bàn tỉnh
11. Văn bản số 1793/SNN-KL ngày 11/11/2019 V/v tăng cường công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
12. Văn bản số 1728/SNN-TTBVTV V/v hướng dẫn sử dụng giống và thời vụ năm 2020
13. Văn bản số 1584/SNN-VP về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
14. Văn bản số 1480/SNN-TTBVTV ngày 16/9/2019 về việc tập trung đôn đốc sản xuất vụ mùa và triển khai sản xuất vụ đông năm 2019
15. Văn bản số 29/PCTT ngày 10/9/2018 v/v Triển khai, sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng mưa lũ gây trượt lở lở đất, lũ ống, lũ quét