1. Công văn số 1300/SNN-CNTY ngày 13/8/2019 về việc triển khai tiêm phòng cho đoàn gia súc, gia cầm vụ Thu - Đông năm 2019
2. Công văn số 1260/SNN-CNTY ngày 07/8/2019 về việc phối hợp chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển chăn nuôi năm 2019
3. Văn bản số 5329/BNN-CN ngày 25/8/2019 về việc tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
4. Công văn số 160/TTBVTV-KT ngày 06/8/2019 v/v Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa, ngô vụ mùa 2019
5. Công điện số 937/CĐ-TTg ngày 03/8/2019 về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do bão số 3
6. Công văn số 1250/SNN-TTBVTV ngày 03/8/2019 về việc Chỉ đạo ứng phó với bão số 3 (bão WIPHA)
7. Văn bản số 5169/BNN-TY ngày 22/7/2019 v/v Hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
8. Công văn số 1241/SNN-TL ngày 01/8/2019 Về việc cảnh báo mưa to gây lũ quét, trượt lở đất do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 03.
9. Kế hoạch số 68/KH-SNN ngày 24/7/2019 về việc cấp phát, sử dụng hóa chất khử trùng để thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10. Văn bản số 1174/SNN-CNTY ngày 19/7/2019 V/v tăng cường thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
11. Về việc triển khai các biện pháp kiểm soát, vận chuyển lợn giống trong và ngoài vùng có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
12. Văn bản 1155/SNN-KH ngày 18/7/2019 về việc xây dựng kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2020 ( Kèm văn bản, biểu mẫu báo)
13. Văn bản số 1063/SNN-TS ngày 02/7/2019 V/v tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm
14. Quyết định về việc chấm dứt ủy quyền thực hiện kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
15. Công văn số 1900/UBND-NLN ngày 05/7/2019 về việc rà soát tổng đàn lợn thực tế trên địa bàn tỉnh