1. Văn bản số 420/SNN-TL ngày 26/3/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch PCTT giai đoạn 2016-2020 và tham gia ý kiến vào mẫu hướng dẫn xây dựng Kế hoạch PCTT cấp tỉnh
2. V/v thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
3. Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
4. Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
5. Kế hoạch phát động đoàn dân tham gia phòng, chống dịch
6. Công văn số 285/SNN-VP về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19
7. Văn bản số 209/SNN-VP về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
8. Văn bản số 171/SNN-TTBVTV ngày 18/02/2019 về việc thực hiện một số giải pháp khắc phục thiệt hại cam rụng do thời tiết gây ra
9. Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp và tiến độ thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
10. Công văn số 136/SNN-VP ngày ngày 11/2/2020 giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử
11. Công văn số 122/TT-BVTV ngày 10/2/2020 V/v phòng, chống sâu keo mùa thu trên ngô vụ xuân năm 2020
12. Công văn số 106/SNN-TTBVTV ngày 05/02/2020 Về việc đôn đốc thu hoạch mía niên vụ 2019-2020 và tổ chức trồng mía vụ xuân năm 2020
13. Công văn số 15/TTBVTV-KT về việc phòng trừ dịch hại trên mạ và lúa mới cấy vụ xuân năm 2020
14. Công văn số 54/SNN-KH ngày 14/01/2019 về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân năm 2020
15. Văn bản số 2032/SNN-CNTY ngày 31/12/2019 về việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh DTLCP