,

Nước sạch - VSMT

Đầu tư, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn

Sáng 8-9, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang chủ trì buổi làm việc để bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khắc phục hạn chế liên quan đến việc triển khai đầu tư, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn năm 2023. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan đơn vị, địa phương trong tỉnh.