Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 2640/KH-SNN của Sở Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai Bản kê tài sản thu nhập năm 2015

Hồ sơ thẩm định đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang.

Công văn số 2638/HĐTĐ-NV về việc thẩm định Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang.

Công văn 2603/SNN-PTNT v/v tham gia ý kiến dự thảo nội dung báo cáo sơ kết 05 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.

Công văn số 210/CCTY-CĐ v/v Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm trên đàn gia cầm

công văn số 715/PCU-QLDTKQ về việc báo cáo dựa trên kết quả

Công văn số 579/KBTQ-KSC về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước.

Công văn số 2388/SNN-CN v/v đôn đốc triển khai giám định, bình tuyển, quản lý lợn đực giống

Công văn số 248/BVTV-KT v/v Phòng trừ bọ que trên cây Lâm nghiệp.

Công văn số 2299/SNN-TrTr về việc chỉ đạo ứng phó với bão số 4

Dự kiến tình hình sinh vật gây hại cây trồng vụ đông xuân 2015 -2016

Công văn báo cáo công tác thi hành pháp luật về sử lý vi phạm hành chính năm 2015 kèm đề cương và biểu mẫu báo cáo.

Chưa có video

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 432779- Đang online : 282