Tin tức sự kiện

Trong ngành

Trong tỉnh

Đảng Đoàn

Chuyển đổi số ngành NN

Tin sản xuất

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Phòng chống lụt bão - GNTT

Phát triển nông thôn

XD Nông thôn mới

Nông nghiệp sạch

Thị trường nông sản

Thông tin tuyên truyền

Cải cách hành chính

Phổ biến GDPL

PCLB - GNTT

Văn bản mới

1. Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí Thôn nông thôn mới và Bộ tiêu chí Thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
2. QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ tiêu chí Vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
3. Kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Công bố thông tin

1. Văn bản số 1563/SNN-BQLTL ngày 17/8/2022 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên đề nghị: “Xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi thôn Cao Đường để phát triển sản xuất, hiện nay công trình đã xuống cấp nghiêm trọng”.
2. Văn bản số 1565/SNN-TL ngày 17/8/2022 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị: “Xem xét xử lý đoạn bờ suối Chả, kè suối Chả. Đoạn suối tiếp giáp giữa phường Hưng Thành và phường Tân Quang, cách đây một năm đã được Nhà nước kè suối cả 02 bên nhưng sau đợt lũ tháng 5, phía kè bên Tân Quang bị sạt lở khoảng 20 m, đá và lan can tụt xuống suối, làm hẹp dòng chảy, cẩn phải giải quyết ngay”
3. Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2021  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH