Tin hoạt động

Trong ngành

Địa phương

Phòng chống Covid -19

Đảng Đoàn

Tin sản xuất

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Phòng chống lụt bão - GNTT

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nước sạch - VSMT

Xúc tiến TM - VSATTP

Thông tin tuyên truyền

Tuyên Quang không rác thải nhựa

Phổ biến GDPL

PCLB - GNTT

Thương hiệu nông sản

Văn bản mới

1. Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2020 (đợt 1)
2. Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp
3. Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021

Công bố thông tin

1. Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán năm 2020 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
2. Thông báo Danh sách các Giấy chứng nhận cây đầu dòng hết hiệu lực
3. Thông báo về việc bán thanh lý tài sản