Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp máy nông nghiệp thực hiện Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Công văn số 203/BVTV-TTr về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật

Công văn số 1737/SNN-KH về việc triển khai kế hoạch giám sát

Công văn số 1738/SNN-KH về việc tự kiểm tra thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Công văn số 1704/SNN-TrTr về việc chỉ đạo sản xuất và ứng phó với cơn bão số 3

Về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020( kèm biểu mẫu)

Công văn số 1676/SNN-KH  về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Công văn số 1603/SNN-BVTV  về việc  phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa mùa 2014

Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú , kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm.

Phòng trừ một số dịch hại sau mưa lũ trên lúa năm 2014

Công văn số 1230/SNN-TrTr về việc khôi phục sản xuất sau bão số 2

Công văn số 95/CCTS-KT về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống thiệt hại trong nuôi trồng thuỷ sản do biến đổi khí hậu gây ra

Số lượt truy cập: 25728- Đang online : 323