Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 226/SNN-KH v/v giao nhiệm vụ thực hiện chương trình công tác và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

Công văn số 227/UBND-NLN V/v Tăng cường công tác phòng chống rét cho gia súc, gia cầm

Thực hiện công tác phòng, chống rét, dịch bệnh cho gia súc và cây trồng

Công văn số 195/CAT-PCCC&CNCH về việc tăng cường thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Công văn 02/QPCTT-VP v/v Xây dựng kế hoạch và thu nộp Quỹ PCTT năm 2015, 2016

Chỉ đạo sản xuất vụ xuân 2015-2016

Thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản năm 2016

Công văn số 01/QPCTT-VP V/v xây dựng kế hoạch và thu, nộp Quỹ PCTT năm 2015, 2016

Quyết định 03/QĐ-SNN về việc thành lập các tổ công tác phụ trách địa bàn về việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Công văn số 2891/SNN-KH đề xuất dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020.

Công văn số 2856/SNN-VP về việc khai thác và thực hiện văn bản

Công văn Chỉ đạo chống rét cho gia súc và cây trồng của Sở Nông nghiệp và PTNT

Chưa có video

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 907312- Đang online : 6851