Sở nông nghiệp Tuyên Quang

Tin mới nhất

Chỉ đạo sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật

  • Hướng dẫn phòng trừ bệnh nghẹt rễ trên lúa
  • Bệnh nghẹt rễ (bệnh sinh lý) hại lúa là một trong những đối tượng bệnh hại thường xuyên, liên tục trên đồng ruộng cả vụ xuân và vụ mùa. Cây bị bệnh bắt đầu từ lá gốc, ngọn lá và mép là vàng sau đó lan dần lên lá ngọn, làm cho cây đẻ nhánh kém, bệnh nặng cây ngừng sinh trưởng, rễ lúa có màu đen, mùi tanh, ít hoặc không có rễ trắng. 

xây dựng Nông thôn mới

Tin Khoa học công nghệ

Thông tin trong ngành

  • Bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm ở gia cầm
  •  Bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm ở gia cầm là bệnh đường hô hấp với các biểu hiện đặc trưng vật nuôi ngạt từng cơn, khạc đờm lẫn máu, phù nề đầu và có thể kèm theo viêm mí mắt.