Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 1372/SNN-KH  tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Công văn số 1359/SNN-TTr về việc báo cáo tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X

Công văn số 1347/SNN-KH v/v tăng cường công tác quản lý môi trường trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và PTNT.

Công điện 03/CĐ-UBND v/v Cảnh báo mưa lớn diện rộng, lốc tố và gió giật mạnh.

Công văn số 1328/SNN-TL v/v đề phòng ảnh hưởng mưa lũ gây quét, trượt lở đất

Công văn số 1258/SNN-KH về việc xây dựng kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Công văn số 1137/SNN-PTNT v/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ( kèo đề cương Hướng dẫn)

Công văn số 1138/SNN-TTr v/v Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016

Công văn 1134/SNN-TT&BVTV v/v chỉ đạo sản xuất vụ mùa 2016

Công văn số 1106/SNN-KN v/v chỉ đạo, tuyên truyền nhân rộng ứng dụng máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng năm 2016

Công văn số 1035/SNN-TL về việc đề phòng ảnh hưởng mưa lũ gây lũ quét và trượt lở đất

Hướng dẫn phòng, chống nắng nóng, lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thủy sản năm 2016.

Chưa có video

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 2874573- Đang online : 4772