Sở nông nghiệp Tuyên Quang

Chỉ đạo sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật

  • Hướng dẫn phòng trừ bệnh nghẹt rễ trên lúa
  • Bệnh nghẹt rễ (bệnh sinh lý) hại lúa là một trong những đối tượng bệnh hại thường xuyên, liên tục trên đồng ruộng cả vụ xuân và vụ mùa. Cây bị bệnh bắt đầu từ lá gốc, ngọn lá và mép là vàng sau đó lan dần lên lá ngọn, làm cho cây đẻ nhánh kém, bệnh nặng cây ngừng sinh trưởng, rễ lúa có màu đen, mùi tanh, ít hoặc không có rễ trắng. 

xây dựng Nông thôn mới

Tin Khoa học công nghệ

Thông tin trong ngành

  • Quy hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2012 - 2020: Tập trung phát triển đàn trâu
  • Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiều năm qua tỉnh ta là một trong những địa phương cung cấp một số lượng lớn trâu giống, trâu thịt cho các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, vùng đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh phía nam. Giá trị của con trâu không ngừng tăng, hiện nay trung bình mỗi con trâu trưởng thành có giá từ 40 - 50 triệu đồng thậm chí có con trâu có giá 60 - 70 triệu đồng.