Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 56/TT&BVTV về việc hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại chính trên mía niên vụ 2017-2018

Công văn 234/SNN-KH  V/v chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân năm 2017

Tài liệu Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2016-2017.

Công văn chỉ đạo  phòng, chống rét, phòng trừ dịch bệnh cho các đối tượng thủy sản

Công văn 220/CCTS v/v phòng, chống rét, phòng trừ dịch bệnh cho các đối tượng thủy sản

Công văn số 2723/SNN-TL V/v báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2016 theo Khung theo dõi và đánh giá

Công văn số 2723/SNN-TL V/v báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và báo cáo theo Khung theo dõi

Công văn số 2638/SNN-PTNT v/v báo cáo kết quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2016 ( kèm biểu mẫu)

Mẫu biểu kèm Công văn số 2629/SNN-TTr V/v báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, nội chính quý IV/2016 và tổng kết năm 2016

Văn bản số 2584/SNN-PTNT v/v  Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016

Công văn số 2268/SNN-TT&BVTV về việc sử dụng giống và thời vụ năm 2017

Chưa có video

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 4568742- Đang online : 2749