Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 76/SNN-TL về việc tăng cường quản lý khai thác các công trình thủy lợi và các biện pháp phòng, chống hạn cho sản xuất vụ xuân 2015

Công văn số 260/SNN-TTr về việc Theo dõi, nắm tình hình và báo cáo việc tặng quà, nhân quà tặng không đúng quy định trong dịp tết Ất Mùi 2015

Về việc đôn đốc tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2014; xây dựng phương hướng phòng chống thiên tai năm 2015 và thực hiện Báo cáo theo Khung theo dõi và đánh giá

Phân công cán bộ tham dự tết trồng cây và kiểm tra tình hình sản xuất xuân Ất Mùi năm 2015 tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT 

Công văn số 20/BVTV-TTra về việc tăng cường kiểm tra việc kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV trong dịp lễ tết.

Công văn số 169/SNN-LN ngày 27/1/2015 về việc Chuẩn bị tổ chức tết trồng cây xuân Ẩt Mùi

Công văn số 170/SNN-TTr về việc không sử dụng hai ấn phẩm của Nhà xuất bản Lao động - Xã hội

Công văn số 2873/SNN-TY về việc triển khai thác vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 3 năm 2014

Công văn số 154/SNN-TrTr về việc đôn đốc trồng mía vụ xuân năm 2015.

Công văn 40/SNN-TrTr về việc đôn đốc trồng mía vụ xuân năm 2015

Công văn số 2851/SNN-TrTr về việc chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2014-2015

Chưa có video
Số lượt truy cập: 94299- Đang online : 459