Sở nông nghiệp Tuyên Quang

Tin nổi bật

xây dựng Nông thôn mới

Hướng dẫn kỹ thuật

  • Kỹ thuật bón phân cho mía
  •  Năng suất mía bình quân của nước ta chỉ trên dưới 60 tấn/ha. Những vùng trồng mía có độ dốc hơi cao khiến độ phì nhiêu thấp, trong lúc đó phân bón chưa đáp ứng được yêu cầu của từng loại giống khiến năng suất thấp, kéo theo năng suất bình quân mía cả nước xuống.

Chỉ đạo sản xuất

  • Phòng trừ bệnh đạo ôn và một số dịch hại lúa xuân 2014
  • Hiện nay, lúa xuân đang ở giai đoạn đẻ nhánh  rộ - Đứng cái; Thời tiết từ đầu tháng 4 đến nay nhiều ngày trời âm u, một số ngày trời nắng xen kẽ một số trận mưa rào nên ẩm độ không khí cao thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại rải rác trên các giống nhiễm BC15, Tạp giao, nếp...;