Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 639/SNN-TrTr về việc Chuẩn bị điều kiện sản xuất vụ mùa năm 2015

Công văn số 604/SNN-BVTV v/v phòng trừ sâu bệnh hại trên cây Lâm nghiệp

Công văn số 559/SNN-VP v/v Đăng ký TTHC tham gia cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử Sở.

Công văn số 539/SNN-KH về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Công văn số 539/SNN-KH về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Thông báo kết luận Hội nghị cán bộ chủ chốt thống nhất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

Công văn số 405/SNN-BVTV về việc phòng chống bệnh đạo ôn gây hại lúa vụ xuân năm 2015

Công điện khẩn số 2144/ BNN-TY về việc phòng chống dich LMLM và ngăn chặn nhập lậu gia súc qua biên giới.

Công văn số 378/SNN-VP về việc cảnh báo virut lây qua hòm thư điện tử trong hệ thống thư điện tử của tỉnh.

Công văn số 376/SNN-VP về việc cung cấp tin bài và cập nhật thông tin cho Chuyên mục Hệ thống văn bản trên Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT

Công văn số 358/SNN-KH về việc tiếp tục chỉ đạo tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp vụ xuân năm 2015

Công văn số 361/SNN-TrTr v/v kiểm tra đánh giá sản xuất mía chè.

Chưa có video

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 129811- Đang online : 727