,

Tin Hoạt động

Phòng, chống úng ngập, bảo vệ lúa mùa

Sản xuất vụ mùa năm nay được các địa phương triển khai khá sớm, đến nay toàn tỉnh đã gieo cấy trên 22.600 ha. Tuy nhiên, thời tiết năm nay diễn biến ...