Kiểm soát diện tích cây có múi

Diện tích cây ăn quả, đặc biệt là cây có múi đang dần chiếm ưu thế. Không thể phủ nhận giá trị kinh tế mà loại cây trồng này đem lại, nhưng nếu để phát triển tự phát, diện tích tăng trưởng “nóng” như những năm trước, thì những điệp khúc được mùa mất giá, mất mùa được giá hay câu chuyện giải cứu là rất khó tránh.