,

Trong ngành

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 28/6/2024, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động (các đồng chí chưa dự hội nghị trực tuyến ngày 30/5/2024) thuộc Đảng bộ Sở.

Ngày 27-6, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định đánh giá kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM), xã nông thôn mới nâng cao.

Ngày 27-6, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định đánh giá kết quả thẩm định ...