Nông nghiệp là lợi thế quốc gia

Trong cuộc khủng hoảng lương thực năm 2022, nông nghiệp đã góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và bảo đảm nguồn cung cho ...

Khuyến nông Tuyên Quang: Một năm nhìn lại

Năm 2022, sản xuất nông nghiệp của tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thời tiết diễn biến bất thường với 13 đợt thiên ...