,

KHUYẾN NÔNG

Kiểm tra vùng trồng bưởi liên kết xuất khẩu tại xã Xuân Vân

Ngày 11/7, đồng chí Nguyễn Đại Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đã đi kiểm tra tình hình sản xuất tại vùng trồng bưởi có liên kết xuất khẩu tại xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn. Cùng đi có lãnh đạo và cán bộ chuyên môn một số đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.