,

Nước sạch - VSMT

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024

Thực hiện chỉ đạo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024, theo nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Ngày 15/4/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị đồng loạt tổ chức triển khai các hoạt động hoạt động Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Tuan le quoc gia NSVSMT 2024 

Nội dung triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng
 
- Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ ngày 29/4/2024 đến ngày 6/5/2023, có thể kéo dài đến ngày môi trường Thế giới 5/6/2024 và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày môi trường thế giới, các ngày lễ lớn 30/4, 1/5 và 07/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương.
 
- Các hoạt động chính: 
 
Cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh; tuyên truyền vận động cộng đồng bảo vệ môi trường, nguồn nước cũng như tham gia giám sát, quản lý, sử dụng công trình hiệu quả và bền vững.
+ Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình trung ương và địa  phương…), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung, nhân tố điển hình, bài học hay về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường tại địa phương. 
+ Tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể tổ chức các sự kiện truyền thông, hoạt động truyền thông trực tiếp hoặc lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học. 
+ Tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng.
+ Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào  “Toàn dân xây dựng nông thôn mới".

 
- Chủ đề và thông điệp :
Chủ đề: “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”
+ Thông điệp
1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường 2024.
2. Đảm bảo Nước sạch và Vệ sinh môi trường là xây dựng Nông thôn mới.
3. Chủ động cấp, trữ nước an toàn, giải pháp hiệu quả ứng phó nắng nóng, hạn hán, thiếu
nước, xâm nhập mặn.
4. Sử dụng nước tiết kiệm - hiệu quả là bạn đã chia sẻ cơ hội cho mọi người.
5. Hãy cùng hành động cải thiện điều kiện nước sạch và vệ sinh cho cộng đồng.
6. Bảo vệ nguồn nước là góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước Quốc gia.
7. Bảo vệ công trình cấp nước là quyền và nghĩa vụ của mọi người.
8. Nước sạch và vệ sinh là sức khỏe cộng đồng và sự phát triển của trẻ em.
9. Rửa tay bằng xà phòng - hành động đúng - sức khỏe thật.
10. Thu gom, xử lý chất thải, rác thải, vì xóm làng Xanh - Sạch - Đẹp.

 

Trung tâm Nước sach VSMTNT

Tin cùng chuyên mục