1Văn bản số 1643/SNN-KH ngày 25/8/2022 v/v Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”  
2Thông báo về việc phân công nhiệm vụ nhân sự được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang
3Kế hoạch số 69/KH-SNN ngày 25/8/2022 về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2022 và các năm tiếp theo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4Kế hoạch số 63/KH-SNN ngày 24/7/2022 về việc Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022
5Kế hoạch số 01/KH-HD ngày 22/8/2022 của Hội đồng giải thưởng báo chí lần thứ IV năm 2022 về việc tổ chức Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV năm 2022  
6Văn bản số 931/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2022 ngày tăng cường tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia-Viet Solutions” năm 2022
7Công văn số 929/STTTT-CNTT&BCVT ngày 15/8/2022 về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoftcông bố tháng 8/2022
8Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
9Quyết định số 515/QĐ-SNN ngày 01/8/2022 ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT
10Quyết định số 516/QĐ-SNN ngày 01/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
11Văn bản số 1405/SNN-KH ngày 27/7/2022 về việc xây dựng kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2023
12Thông báo của Trung tâm truyền thông thương mại quốc tế về việc ngăn chặn cá nhân mượn danh nghĩa là công ty đến xin giấy giới thiệu của Phòng Nông nghiệp để lợi dụng giấy giới thiệu lừa đảo thu tiền phun thuốc muỗi của hộ dân
13Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh v/v tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14Văn bản số 3749/CAT-QLHC ngày 20/6/2022 của Công an tỉnh v/v giới thiệu thiết bị đọc mã QR trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử
15Hướng dẫn số 52-HD/BTGTU ngày 15/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam -Lào 2022