1Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
2Tài liệu hướng dẫn xây dựng xã hội học tập
3Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023
4Thông báo Lịch trực Tết Quý Mão 2023 của Lãnh đạo Sở
5Kế hoạch tổ chức Hội báo Xuân Quỹ Mãi năm 2023 và phát động giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liền vàng) lần thứ VIII
6Văn bản số 1106/SNN-VP ngày 28/7/2020 về việc cung cấp danh sách người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
7Văn bản số 1479/STTTT-CNTT&BCVT ngày 20/12/2022 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 12/2022
8Văn bản số 1306/STTTT-CNTT&BCVT ngày 15/11/2022 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 11/2022
9Thông báo số 399/TB-BQL ngày 09/11/2022 của Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang giới thiệu chức vụ và chữ ký Phó Giám đốc Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang
10Văn bản số 1224/TQU-THNS&KSNB ngày 31/10/2022 của Ngân hàng nhà nước tỉnh Tuyên Quang về việc tài liệu hỏi - đáp một số nội dung về hỗ trợ lãi suất tiền vay theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang
11Thông cáo báo chí số 1728/TCBC-BTC ngày 06/10/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Mê Thuột về Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuộttrong khuôn khổLễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023
12Văn bản số 2028/SNN-TCCB ngày 19/10/2022 V/v cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD của người tham gia trong cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý và tiếp tục cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID
13Hướng dẫn số 59-HD/BTGTU ngày 12/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước
14Văn bản số 1194/STTTT-CNTT&BCVT ngày 18/10/2022 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10/2022
15Văn bản số 1175/STTTT-CNTT&BCVT ngày 14/10/2022 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng nghiêm trọng trong FortiOS và FortiProxy