1Thông báo giới thiệu chức danh Lãnh đạo và Trụ sở làm việc của BQL các khu Du lịch tỉnh Tuyên Quang
2Thông báo kết quả xét nâng lương trước thời hạn năm 2019  
3Kế hoạch phát động đoàn dân tham gia phòng, chống dịch
4Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020
5Thông báo về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định phê duyệt danh sách phụ tải ưu tiên cấp điện, phương án tiết giảm công suất và sản lượng điện khi xây ra thiếu nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 2020
7Thông báo Địa điểm làm việc, mẫu dấu, chức danh và chữ ký của lãnh đạo, quản lý Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
8 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký PGĐ Trung tâm điều tra, quy hoạch thiết kế NLN
9Quyết định Phê duyệt danh sách phụ tải ưu tiên cấp điện  
10Thông báo vv giới thiệu chức danh, chữ ký của Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Chiêm Hóa
11Thông báo chức danh chữ ký Trưởng Ban dân vận Tỉnh Uỷ
12Thông báo Giới thiệu chức danh và mẫu chữ kí ông Nguyễn Thành Hưng Quyền GĐ Sở y tế
13V/v triển khai sản phẩm Bảo hiểm Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
14Thông báo chức danh, chữ ký của Vụ trưởng vụ Quản lý thiên tai cộng đồng
15Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Đặng Văn Sình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021