,

Thông báo nội bộ

1Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023
2Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023  
3Kế hoạch số 330-KH/TU về triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023
4Kế hoạch 106-KH/BTCTW tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành  
5Thông báo cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6Thông báo giá các mặt hàng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh T4/2023
7Thông báo kế hoạch ngườn cấp điện (Ngày 22 đến 24/4/2023)
8Tổ chức giải thể thao chào mừng Đại hội công đoàn các cấp
9Chuyên đề năm 2023 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương”   
10Các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ căn cước công dân gắn chíp hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
11Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, buôn bán, sử dụng phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cơ sở buôn bán năm 2023
12Hướng dẫn ứng dụng, khai thác công nghệ số phục vụ chuyển đổi số báo chí
13Thông báo Kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022   
14Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
15Tài liệu hướng dẫn xây dựng xã hội học tập
16Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023
17Thông báo Lịch trực Tết Quý Mão 2023 của Lãnh đạo Sở
18Kế hoạch tổ chức Hội báo Xuân Quỹ Mãi năm 2023 và phát động giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liền vàng) lần thứ VIII
19Văn bản số 1106/SNN-VP ngày 28/7/2020 về việc cung cấp danh sách người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
20Văn bản số 1479/STTTT-CNTT&BCVT ngày 20/12/2022 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 12/2022