1Thông báo ngừng cung cấp điện ngày 16/6/2019
2Thông báo trụ sở làm việc và liên hệ công tác của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT
3Thông báo V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của PGĐ sở VHTT&DL
4Công văn vận động mua sản phẩm của doanh nghiệp hội viên trong lúc khóa khăn
5Thông báo chức danh, chữ ký Chủ tịch công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương
6Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch
7Công văn ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
8Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Việt là Ủy viên UBND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 vào chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
9Thông báo chức danh, giới thiệu chữ ký các lãnh đạo Ban đại diện người cao tuổi tỉnh Tuyên Quang
10Thông báo gửi văn bản điện tử đã ký số trên trục liên thông văn bản Quốc gia, trục liên thông văn bản nội tỉnh của UBND tỉnh Tuyên Quang
11Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kom Tum
12Thông báo kết luận cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019
13Kế hoạch tổ chức Giả thưởng Báo chí lần thứ I năm 2019
14Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
15Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký của giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Tuyên Quang