1Thông báo về việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc rà soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ
2Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhTuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Nguyễn Văn Sơn)
4Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5Thông báo Về việc tạm dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng
6 Quy định giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức sanh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV quản lý
7Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
8 Thể lệ Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020
9Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020  
10Văn bản số 105/TTN-BQL ngày 28/4/2020 Về việc miễn, giảm giá nước sinh hoạt do ảnh hưởng của Covid-19
11Thông báo 12 dịch vụ công mức độ 4 trên cổng Dịch vụ công quốc gia của Công ty điện lực Việt Nam (EVN)
12Thông báo chức danh và chữ ký đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận
13Thông báo giới thiệu chức danh Lãnh đạo và Trụ sở làm việc của BQL các khu Du lịch tỉnh Tuyên Quang
14Thông báo kết quả xét nâng lương trước thời hạn năm 2019  
15Kế hoạch phát động đoàn dân tham gia phòng, chống dịch