1Công văn số 635/SVHTTDL-QLVH ngày 16/8/2019 v/v thực hiện chỉnh trang cơ quan, đơn vị, đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp tổ chức LH Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn DSVH PVT QG năm 2019
2Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Lê Quốc Thanh GĐ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
3Thông báo địa điểm làm việc và mấu dấu, mẫu chữ ký lãnh đạo Trun tâm dịch vụ nôn nghiệp huyện Sơn Dương
4Thông báo giới chức danh và chữ ký Phó Giám đốc BQLDAĐTXDCT dân dụng và công nghiệp
5Thông báo về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
6Thông báo Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
7Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Tân Phong
8Thông báo giới thiệu chức vụ và chữ ký Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
9Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chi cục Trưởng chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ( Mai Thị Hoàn)
11Thông báo chức danh, chữ ký Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh ( Ông Mai Quang Thắng)
12Thông báo chức danh, chữ ký Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh ( Bà Đỗ Thu Hương)
13Quyết định Về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác trong lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
14Thông báo Tin buồn của Ban Tổ chức lễ tang và gia đình ông Vũ Mạnh Thắng
15Thông báo ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Giám đốc Sở đi công tác