1Thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh Tuyên Quang khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
2Thông báo kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020  
3Thông báo tiếp công dân và Nội quy tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT
4LỊCH PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO SỞ TRỰC TẾT TÂN SỬU NĂM 2021
5Lịch phân công trực tết Tân Sửu năm 2021
6Thông báo Kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7Văn bản số 1908/SNN-TL ngày 10/12/2020 về việc tham gia cuộc thi “Sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai”
8Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
9Thông báo về việc tổ chức thi xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm năm 2020
10Danh sách các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ đồng bào miền trung bị thiệt hại do bão lũ.
11Tổng đài Khuyến nông hỗ trợ miễn phí cho bà con nông dân
12Thông báo về việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc rà soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ
13Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhTuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Nguyễn Văn Sơn)
15Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang