1Thông báo về tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chi tiết liên hệ Bộ phận 1 cửa Sở NN&PTNT.
2Văn bản số 211/VMNPB ngày 28/7/2021 của Viện khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía bắc về việc quản lý, sản xuất và buôn bán giống cây trồng
3Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương
4Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021
5Quyết định số 1985/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/05/2021 Về việc phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT
6Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 15/04/2021 về việc Tổ chức Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”
7Thông báo Kết quả quan trắc môi trường tại một số vùng nuôi trồng thủy sản lồng bè tập trung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8Thông báo Về việc mở lớp “Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật” và “Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón” năm 2021
9Thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh Tuyên Quang khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
10Thông báo kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020  
11Thông báo tiếp công dân và Nội quy tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT
12LỊCH PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO SỞ TRỰC TẾT TÂN SỬU NĂM 2021
13Lịch phân công trực tết Tân Sửu năm 2021
14Thông báo Kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15Văn bản số 1908/SNN-TL ngày 10/12/2020 về việc tham gia cuộc thi “Sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai”