1Thông báo Chức danh, chữ ký Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình
2Thông báo Giới thiệu chức danh và chữ kí của Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
3Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang
4Thông báo giới thiệu chức danh, giới thiệu chữ ký Bà Trần Thị Kim Thoa - Quyền Giám đốc bệnh viện Hoa Sen
5Thông báo chức danh, chữ ký cảu Trưởng phòng NN và PTNT huyện Lâm Bình
6 Thông báo chức danh, giới thiệu chữ ký của Trưởng Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Na Hang
7Phối hợp quản lý việc học, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học    
8Thông báo giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký lãnh đạo công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình SEED
9V/v thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
10V/v thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ doanh nghiệp
11V/v thực hiện phân luồng tổ chức giao thông để phục vụ thi công sửa chữa cầu Nông Tiến, Km211+925, QL.37, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh
13Thông báo chức vụ và chữ ký cán bộ Văn phòng Bộ chỉ huy Quân sự
14Thông báo giới thiệu địa điểm làm việc, mẫu dấu cơ quan và chức danh
15Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký Hạt trưởng hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào