1 Quy định giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức sanh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV quản lý
2Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
3 Thể lệ Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020
4Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020  
5Văn bản số 105/TTN-BQL ngày 28/4/2020 Về việc miễn, giảm giá nước sinh hoạt do ảnh hưởng của Covid-19
6Thông báo 12 dịch vụ công mức độ 4 trên cổng Dịch vụ công quốc gia của Công ty điện lực Việt Nam (EVN)
7Thông báo chức danh và chữ ký đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận
8Thông báo giới thiệu chức danh Lãnh đạo và Trụ sở làm việc của BQL các khu Du lịch tỉnh Tuyên Quang
9Thông báo kết quả xét nâng lương trước thời hạn năm 2019  
10Kế hoạch phát động đoàn dân tham gia phòng, chống dịch
11Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020
12Thông báo về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định phê duyệt danh sách phụ tải ưu tiên cấp điện, phương án tiết giảm công suất và sản lượng điện khi xây ra thiếu nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 2020
14Thông báo Địa điểm làm việc, mẫu dấu, chức danh và chữ ký của lãnh đạo, quản lý Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
15 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký PGĐ Trung tâm điều tra, quy hoạch thiết kế NLN