Tin tức

Bộ trưởng BNN&PTNT

Trong ngành

Trong tỉnh

Đảng Đoàn

Chuyển đổi số

Tin sản xuất

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Dự báo thời tiết-PCLB- GNTT

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nông nghiệp sạch

Thị trường nông sản

Thông tin tuyên truyền

Cải cách hành chính

Phổ biến GDPL

PCLB - GNTT

Văn bản mới

1. Thông tư 30/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
2. Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, nông lâm nghiệp quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023
3. Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023  

Công bố thông tin

1. Công bố công khai dự toán năm 2023 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT  
2. Văn bản số 183/SNN-TL ngày 08/02/2023 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn. Đề nghị: “Có phương án hỗ trợ kinh phí làm giếng khoan cho 86 hộ dân thôn Quang Thắng (tại khu vực hạ lưu sông Lô) chịu ảnh hưởng của công trình Nhà máy thủy điện sông Lô 8B để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt trong mùa khô”  
3. Văn bản số 169/SNN-TL ngày 07/02/2023 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Quang, huyện Lâm Bình. đề nghị: “Đầu tư kinh phí tu sửa công trình thủy lợi Mỏ Pài để phục vụ nước tưới tiêu cho cánh đồng các thôn Bản Pài, Noong Phường, Nà Tơớng. Cử tri phản ánh công trình thủy lợi Mỏ Pài đã được đầu tư xây dựng từ năm 2006, hiện nay đã xuống cấp không đủ nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất”.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH