Yên Sơn hoàn thiện kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Yên Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện 02 xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTM năm 2022 của huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM”. Đây là quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Yên Sơn để hướng đến mục tiêu mới trong năm 2023.

Đẩy mạnh hợp tác trong chương trình OCOP

Sau hơn 4 năm triển khai, chương trình OCOP đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn, gắn ...

Mô hình sản xuất hữu cơ hiệu quả

Tại xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, các loại cây ăn quả có múi như cam, bưởi đang là cây trồng chủ lực. Nhiều mô hình được chăm sóc hoàn toàn bằng ...

Mùa cam chín Hàm Yên, tiền rủng rỉnh

Cam Hàm Yên đã chín vàng, thơm lừng trên những vùng đồi ở xứ Tuyên, theo bước chân người thu hoạch, tiền cũng rủng rỉnh theo về khi từng chuyến cam ...