,

Bộ trưởng BNN&PTNT

Lan tỏa hơn tư duy kinh tế trong nông nghiệp

Chia sẻ đầu xuân tại buổi gặp mặt và Tọa đàm với chủ đề “Từ tư duy kinh tế trải nghiệm hướng tới nấc thang giá trị cao hơn trong chuỗi ngành hàng ...

Nông thôn là của cải

Có những vùng quê được tôn thành di sản, để rồi văn hóa trong làng đóng băng, chìm vào quên lãng, cộng đồng không được hưởng lợi.

Khát vọng về làng hạnh phúc

Người dân làng Hoắc khát vọng xây dựng làng hạnh phúc, gắn kết tri thức bản địa với tri thức thời đại để người phương xa đến như thấy đang được trở ...