,

Chuyển đổi số

Triển khai Đề án 06 là bước cơ bản, là nền tảng phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Sáng 4-4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (Đề án 06). Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác Đề án 06 của tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến cấp xã, phường, thị trấn.

Chuyển đổi số sẽ tạo ra 'nông dân số'

Chuyển đổi số đối với nông dân là sự thay đổi của người nông dân trong các quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dựa trên các phần mềm ứng dụng công ...

Kinh tế số và những thách thức

Chuyến du thuyền trên hồ thủy điện Tuyên Quang hôm đó có ba chục người của lớp tập huấn ngành điện. Lớp chọn Tuyên Quang vì muốn giới thiệu với cán ...

Đòn bẩy kinh tế số

Kinh tế số đã trở thành nhu cầu tất yếu trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hiện nay. Điều này không chỉ tạo ...