,

Chuyển đổi số

Chuyển biến tích cực tại Hàm Yên

Chuyển đổi số toàn diện, huyện Hàm Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện từ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Huyện lấy việc phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trung tâm thay đổi. Sau 2 năm quyết liệt triển khai, chuyển đổi số của huyện thay đổi tích cực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân.

Khai thác những tiện ích từ Đề án 06

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm nhằm thúc đẩy Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác ...

Những người nông dân thời đại 4.0

Ứng dụng công nghệ đã và đang tạo ra sự thay đổi tích cực trong sản xuất tại những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và đang dần mang lại những hiệu ...