1. Báo cáo Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
2. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị: Tỉnh tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách mới phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhằm hỗ trợ, khuyến khích việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phát triển các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao như cây chè, cây cam sành, cây bưởi, cây lâm nghiệp chất lượng cao…
3. Giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Phú, huyện Hàm Yên đề nghị:“Sửa chữa, khắc phục công trình bờ kè suối Hẻ tại thôn Làng Soi; bờ kè suối qua thôn 8 Minh Phú
4. Trả lời kiến nghị của cử tri xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên đề nghị: “Ban hành hướng dẫn sử dụng kinh phí của Ban quản lý công trình thủy lợi cấp xã”.
5. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Khương, huyện Hàm Yên đề nghị: “Sửa chữa đập Tam Tinh để tích nước phục vụ nhân dân sinh hoạt và sản xuất”.
6. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hào Phú, huyện Sơn Dương đề nghị: “Xây dựng kè đập của công trình thuỷ lợi giáp với đường ĐT 186 tại xã Hào Phú”.
7. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên đề nghị: Xây dựng thêm công trình nước sạch tập trung tại thôn Cây Chanh 1, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên.
8. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị: “Đầu tư xây dựng tuyến kênh Đán Nhang từ thôn Nặm Đíp đến khu ruộng của thôn Nà Khà,
9. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên đề nghị: Xây dựng thêm công trình nước sạch tập trung tại thôn Kẽm, xã Phù Lưu.
10. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đầu tư xây dựng công trình nước sạch (nguồn nước từ thôn Bắc Muồi)
11. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị: Đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho nhân dân tại một số khu dân cư thuộc thôn Nặm Chá chưa có nước sinh hoạt.
12. Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị: “Đầu tư xây dựng kè bờ sông Phó Đáy đoạn chảy qua địa phận thôn Quan Hạ - xã Trung Yên”
13. Quyết định số 342/QĐ-TTN ngày 11/8/2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Cung cấp Thùng thu gom rác thải.
14. Quyết định số 353/QĐ-TTN ngày 17/8/2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Cung cấp Băng rôn khẩu hiệu.
15. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (Lũy kế đến ngày 30/6/22021)