1. Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn lập BCKTKT đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nhà làm việc Trạm bảo vệ rừng xã Sinh Long thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
2. Văn bản số 1502/SNN-PTNT về việc làm rõ nội dung phản ánh nêu tại Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
3. Đề án phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2025
4. Trồng thử nghiệm cây Macadamia (Macadamia integrifolia)trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
5. Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang
6. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2018
7. Thông báo công khai các đơn vị thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2018
8. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2017
9. Thông báo công khai các đơn vị thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2017
10. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2016
11. Thông báo công khai các đơn vị thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2016  
12. Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF) thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP) ( Dự thảo lần cuối)
13. Khung chính sách tái định cư (RPF) dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (Dự án DRASIP/WB8)
14. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) của tiểu dự án: Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn Hồ chứa nước Ngòi Là 2, tỉnh Tuyên Quang
15. Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, tiếp nhận viên chức, cán bộ, công chức cấp xã vào làm công chức từ cấp huyện trở lên không qua thi tuyên năm 2017, 2018