Trồng thử nghiệm thành công giống keo lai ngắn ngày

Tháng 6 - 2016, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Nghiên cứu giống và Công nghệ sinh học lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng lai tạo, tuyển chọn và nhân giống keo có chu kỳ ngắn, sinh khối lớn, chống chịu bệnh đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu phục vụ các nhà máy giấy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”. Sau hơn 3 năm triển khai, đề tài đã lai tạo thành công 1 vạn cây keo giống, đưa vào trồng thử nghiệm cho năng suất cao hơn keo đại trà 25%.

Phát triển nông nghiệp hữu cơ

Đó là hướng đi mà tỉnh Tuyên Quang hướng tới. Tỉnh này cũng đã triển khai thành công một số mô hình cam, bưởi hữu cơ chuyển đổi.

Sơn Dương phát huy thế mạnh kinh tế rừng

Xác định phát triển kinh tế lâm nghiệp hiệu quả, bền vững là hướng phát triển kinh tế quan trọng, có tính chiến lược được huyện Sơn Dương tập trung ...

Bình yên những cánh rừng

Trong những năm qua, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, ngành Kiểm lâm trong tỉnh luôn làm tốt vai trò là lực ...

Cho rừng thêm xanh

Đi đôi với công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngành Kiểm lâm tỉnh còn làm tốt công tác phát triển rừng. Lực lượng kiểm lâm trong tỉnh đã phối hợp với cấp ...

Tiền đề để sản xuất nông nghiệp sạch

Sau khi cán đích nông thôn mới, các địa phương đã bắt tay vào xây dựng các thôn mẫu, vườn mẫu. Trong đó, các khu vườn kiểu mẫu được coi là tiền đề để ...