‘Lệ làng’ ở làng nùng Khuôn Lăn

Bên kia con dốc Khuôn Lăn là làng của những người dân tộc Nùng với những nếp nhà nép mình dưới chân núi, nơi đây có những “lệ làng” thật đặc biệt.