Quốc hội thông qua nguồn vốn hỗ trợ xây dựng đường kết nối liên vùng Tuyên Quang - Hà Giang với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Theo Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước có 41 tuyến cao tốc, trong đó tỉnh Tuyên Quang sẽ có 2 tuyến cao tốc Tuyên Quang là điểm đầu của cao tốc Bắc Nam phía Tây (từ thành phố Tuyên Quang đến Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - điểm đầu là cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ) và cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Kiểm soát diện tích cây có múi

Diện tích cây ăn quả, đặc biệt là cây có múi đang dần chiếm ưu thế. Không thể phủ nhận giá trị kinh tế mà loại cây trồng này đem lại, nhưng nếu để ...