Hội Nông dân huyện Sơn Dương đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế

Hội Nông dân huyện Sơn Dương hiện có gần 25.700 hội viên, ở 31 cơ sở hội. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” luôn được các cấp hội triển khai thực hiện hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Chuyển đổi số ở vùng cao

Đẩy mạnh chuyển đổi số giúp đồng bào các dân tộc ở địa bàn vùng cao rút ngắn khoảng cách địa lý, nâng cao dân trí, tối ưu quy trình sản xuất, hàng ...