,

Chuối

Hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh héo vàng lá chuối do nấm gây ra.

Để giúp bà con nông dân chủ động nhận biết và phòng chống bệnh hại gây ra trên cây chuối nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Trong Chuyên mục Khuyến nông hôm nay, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật phòng chống bệnh héo vàng lá chuối ...

Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây chuối

Trong những năm gần đây, cây chuối đã trở thành cây trồng có giá trị kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.173 ha chuối (diện tích cho thu hoạch 1.944 ha), tập trung chủ yếu tại các huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn và Sơn Dương. Tuy nhiên, do chuối đã trồng nhiều năm, việc chăm sóc, phòng trừ sâu ...