25 xã nguy cơ cháy rừng ở cấp nguy hiểm

Theo kết quả quan trắc của Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), toàn tỉnh hiện có 25 xã nguy cơ cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy ...

Đồng hành cùng nông dân

Ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp không chỉ giúp người nông dân quản lý quy trình sản xuất, tiếp cận, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử ...