,

Tin tức

Na Hang bảo vệ rừng tự nhiên

Toàn huyện Na Hang hiện có trên 21.000 ha rừng tự nhiên thuộc địa bàn các xã Thanh Tương, Sơn Phú, Côn Lôn, Khau Tinh. Để làm tốt công tác quản lý, ...

TIN VỀ CƠN BÃO VONGFONG

Hiện nay (13/5), ở vùng biển phía Đông miền Trung Phi-líp-pin có một cơn bão đang hoạt động và có tên quốc tế là VONGFONG.

Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2020

Năm 2020 huyện Na Hang có kế hoạc trồng mới 550 ha rừng, trong đó 500 ha rừng sản xuất và 50 ha cây phân tán. Để đảm tiến độ trồng rừng, ngay từ đầu ...