Triển khai các hoạt động Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc quản lý khai thác, vận hành công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn an toàn, bền vững để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.