Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2022

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai đến 14 đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, triển khai tổ chức các hoạt động, cụ thể như sau:

Nhân rộng những cánh rừng FSC

Nhằm nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp, tăng cường quản lý và phát triển rừng bền vững, thời gian qua tỉnh đã tích cực triển khai đến người dân ...