,

Bưởi

Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi

Để chủ động phòng chống sâu bệnh hại, hạn chế thấp nhất tác hại của sâu bệnh trên cây ăn quả có múi, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây ăn quả có múi như sau: