,

Xây dựng cơ bản

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
86/QĐ-UBND22-03-2019
Ngày hiệu lực: 22-03-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
89/QĐ-UBND22-03-2019
Ngày hiệu lực: 22-03-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
10/NQ-HĐND19-03-2019
Ngày hiệu lực: 19-03-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
170/ĐL-SVKTTDL18-03-2019
Ngày hiệu lực: 18-03-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
26/2019/NĐ-CP08-03-2019
Ngày hiệu lực: 25-04-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
64/QĐ-UBND06-03-2019
Ngày hiệu lực: 06-03-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
15/QĐ-TTBVTV15-02-2019
Ngày hiệu lực: 15-02-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
425/QĐ-UBND31-12-2018
Ngày hiệu lực: 31-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1614/QĐ-UBND28-12-2018
Ngày hiệu lực: 28-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
16/2018/QĐ-UBND20-12-2018
Ngày hiệu lực: 20-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
253/QĐ-UBND13-12-2018
Ngày hiệu lực: 13-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
15/NQ-HĐND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
16/NQ-HĐND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
379/QĐ-UBND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
37/2018/QH1420-11-2018
Ngày hiệu lực: 20-11-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực