,

Đề án, dự án

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
06-ĐA/TU31-05-2022
Ngày hiệu lực: 31-05-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
384/QĐ-UBND13-11-2019
Ngày hiệu lực: 13-11-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
170/ĐL-SVKTTDL18-03-2019
Ngày hiệu lực: 18-03-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
248/QĐ-UBND05-08-2016
Ngày hiệu lực: 05-08-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
232/QĐ-UBND22-07-2016
Ngày hiệu lực: 22-07-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
2026/QĐ-TTg17-11-2015
Ngày hiệu lực: 17-11-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
3642/QĐ-BNN-CB08-09-2015
Ngày hiệu lực: 08-09-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
1467/QĐ-TTg24-08-2015
Ngày hiệu lực: 24-08-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
208/QĐ-UBND14-07-2015
Ngày hiệu lực: 14-07-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
338/QĐ-UBND27-08-2014
Ngày hiệu lực: 27-08-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
70/QĐ-UBND29-03-2012
Ngày hiệu lực: 29-03-2012
Trạng thái: Còn hiệu lực
63/QĐ-UBND08-03-2011
Ngày hiệu lực: 08-03-2011
Trạng thái: Còn hiệu lực