,

Xây dựng cơ bản

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
432/QĐ_UBND21-12-2016
Ngày hiệu lực: 21-12-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
2695/BC-SNN15-12-2016
Ngày hiệu lực: 15-12-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
2356/QĐ-TTg06-12-2016
Ngày hiệu lực: 06-12-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
285/2016/TT-BTC14-11-2016
Ngày hiệu lực: 14-11-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
2137/BC-SNN06-10-2016
Ngày hiệu lực: 06-10-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
38 - KH/TU12-09-2016
Ngày hiệu lực: 12-09-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
1732/BC-SNN19-08-2016
Ngày hiệu lực: 19-08-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
29/NQ-HĐND13-07-2016
Ngày hiệu lực: 13-07-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
1152/BC-SNN09-06-2016
Ngày hiệu lực: 09-06-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
15-NQ/TU22-05-2016
Ngày hiệu lực: 22-05-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
137/2016/QH1309-04-2016
Ngày hiệu lực: 09-04-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
133/2016/QH1308-04-2016
Ngày hiệu lực: 08-04-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
117/2016/QH1302-04-2016
Ngày hiệu lực: 02-04-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
184/CV-SXD28-03-2016
Ngày hiệu lực: 28-03-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
447/SNN-QLXDCT14-03-2016
Ngày hiệu lực: 14-03-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực