Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
16/2019/TT-BNNPTNT01-11-2019
Ngày hiệu lực: 18-12-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
09/2019/TT-BNNPTNT27-08-2019
Ngày hiệu lực: 01-01-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
84/2019/NĐ-CP19-11-2018
Ngày hiệu lực: 01-01-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
12/2018/TT-BNNPTNT05-10-2018
Ngày hiệu lực: 05-10-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
109/2018/NĐ-CP29-08-2018
Ngày hiệu lực: 29-08-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
3435/QĐ-BNN28-08-2018
Ngày hiệu lực: 28-08-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
675/QĐ-UBND20-06-2018
Ngày hiệu lực: 20-06-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1317/BVTV-TV24-05-2018
Ngày hiệu lực: 24-05-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
3840/BNN-BVTV21-05-2018
Ngày hiệu lực: 21-05-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
586/QĐ-BNN-TT12-02-2018
Ngày hiệu lực: 12-02-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
172/TT&BVTV07-08-2017
Ngày hiệu lực: 07-08-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
1561/SNN-TTBVTV07-08-2017
Ngày hiệu lực: 07-08-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
899/PA-SNN08-05-2017
Ngày hiệu lực: 08-05-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
06/2017/TT-BNNPTNT08-03-2017
Ngày hiệu lực: 08-03-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
48/2015/TT-BNNPTNT16-12-2015
Ngày hiệu lực: 16-12-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực