,

Sở Nông nghiệp & PTNT

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
187/QĐ-SNN.15-04-2024
Ngày hiệu lực: 15-04-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
41/KH-SNN04-04-2024
Ngày hiệu lực: 04-04-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
37/KH-SNN29-03-2024
Ngày hiệu lực: 29-03-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
20/KH-SNN19-02-2024
Ngày hiệu lực: 19-02-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
03/KH-SNN11-01-2024
Ngày hiệu lực: 11-01-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
87/KH-SNN21-12-2023
Ngày hiệu lực: 21-12-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
86/KH-SNN09-12-2023
Ngày hiệu lực: 09-12-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
82/KH-SNN29-10-2023
Ngày hiệu lực: 29-10-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
81/KH-SNN26-10-2023
Ngày hiệu lực: 26-10-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
80/KH-SNN26-10-2023
Ngày hiệu lực: 26-10-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
595/QĐ-SNN22-09-2023
Ngày hiệu lực: 22-09-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
69/KH-SNN16-08-2023
Ngày hiệu lực: 16-08-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
500/QĐ-SNN08-08-2023
Ngày hiệu lực: 08-08-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
62/KH-SNN04-07-2023
Ngày hiệu lực: 04-07-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
326/QĐ-SNN30-05-2023
Ngày hiệu lực: 30-05-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực