Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
24/2020/NĐ-CP24-02-2020
Ngày hiệu lực: 24-02-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
384/QĐ-UBND13-11-2019
Ngày hiệu lực: 13-11-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
239/QĐ-UBND03-07-2019
Ngày hiệu lực: 03-07-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
53/KH-UBND10-05-2019
Ngày hiệu lực: 10-05-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
18/KH-UBND19-04-2019
Ngày hiệu lực: 19-04-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
685-NQ/BCSĐ02-01-2019
Ngày hiệu lực: 02-01-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
1554/QĐ-UBND20-12-2018
Ngày hiệu lực: 20-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
18/NQ-HĐND07-12-2018
Ngày hiệu lực: 07-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
3282/UBND-KGVX23-10-2018
Ngày hiệu lực: 23-10-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
110/2018/NĐ-CP29-08-2018
Ngày hiệu lực: 29-08-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
23/2018/QH1412-06-2018
Ngày hiệu lực: 12-06-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
52/KH-UBND24-05-2018
Ngày hiệu lực: 24-05-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
63/2018/NĐ-CP04-05-2018
Ngày hiệu lực: 19-06-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
718/QĐ-UBND28-06-2017
Ngày hiệu lực: 28-06-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
362/QĐ-UBND17-04-2017
Ngày hiệu lực: 17-04-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực