,

UBND tỉnh

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
453/QĐ-UBND01-05-2024
Ngày hiệu lực: 02-05-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
56/KH-UBND22-03-2024
Ngày hiệu lực: 22-03-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
02/2024/QĐ-UBND26-01-2024
Ngày hiệu lực: 26-01-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
271/KH-UBND27-12-2023
Ngày hiệu lực: 27-12-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
1478/QĐ-UBND04-12-2023
Ngày hiệu lực: 04-12-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
905/QĐ-UBND17-08-2023
Ngày hiệu lực: 17-08-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
185/KH-UBND16-08-2023
Ngày hiệu lực: 16-08-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
14/2023/QĐ-UBND28-07-2023
Ngày hiệu lực: 10-08-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
282/QĐ-UBND27-07-2023
Ngày hiệu lực: 27-07-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
702/QĐ-UBND03-07-2023
Ngày hiệu lực: 10-07-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
234/QĐ-SNN03-07-2023
Ngày hiệu lực: 10-07-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
11/2023/QĐ-UBND29-06-2023
Ngày hiệu lực: 10-07-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
107/KH-UBND16-05-2023
Ngày hiệu lực: 16-05-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
1752/UBND-THCB28-04-2023
Ngày hiệu lực: 28-04-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
84/QĐ-UBND03-03-2023
Ngày hiệu lực: 03-03-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực