,

Xây dựng cơ bản

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
286/QĐ-UBND05-08-2019
Ngày hiệu lực: 05-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
283/QĐ-UBND02-08-2019
Ngày hiệu lực: 02-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
32/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 24-07-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
27/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 15-07-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
22/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 01-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
32/2019/NĐ-CP10-05-2019
Ngày hiệu lực: 10-05-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
816/QĐ-BNN-KH22-04-2019
Ngày hiệu lực: 22-04-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
96/QĐ-UBND19-04-2019
Ngày hiệu lực: 19-04-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
322/QĐ-UBND11-04-2019
Ngày hiệu lực: 11-04-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
321/QĐ-UBND11-04-2019
Ngày hiệu lực: 11-04-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
323/QĐ-UBND11-04-2019
Ngày hiệu lực: 11-04-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
325/QĐ-UBND11-04-2019
Ngày hiệu lực: 11-04-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
332/QĐ-UBND11-04-2019
Ngày hiệu lực: 11-04-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
334/QĐ-UBND11-04-2019
Ngày hiệu lực: 11-04-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
42/QĐ-UBND03-04-2019
Ngày hiệu lực: 03-04-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực