,

Sở Nông nghiệp & PTNT

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
25/KH-SNN04-03-2019
Ngày hiệu lực: 04-03-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
85/QĐ-SNN01-03-2019
Ngày hiệu lực: 01-03-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
18/KH-SNN19-02-2019
Ngày hiệu lực: 19-02-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
16/KH-SNN31-01-2019
Ngày hiệu lực: 31-01-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
21/BC-SNN23-01-2019
Ngày hiệu lực: 23-01-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
452/QĐ-SNN31-12-2018
Ngày hiệu lực: 31-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
416/QĐ-SNN06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
464/BC-SNN05-12-2018
Ngày hiệu lực: 05-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
474/BC-SNN04-12-2018
Ngày hiệu lực: 04-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
451/BC-SNN23-11-2018
Ngày hiệu lực: 23-11-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
291/QĐ-SNN13-11-2018
Ngày hiệu lực: 13-11-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
38/TB-SNN05-11-2018
Ngày hiệu lực: 05-11-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
96/KH-SNN30-10-2018
Ngày hiệu lực: 30-10-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
94/KH-SNN24-10-2018
Ngày hiệu lực: 24-10-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
390/BC-SNN19-10-2018
Ngày hiệu lực: 19-10-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực