,

Sở Nông nghiệp & PTNT

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
102/TTR-SNN28-08-2018
Ngày hiệu lực: 28-08-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
320/BC-SNN22-08-2018
Ngày hiệu lực: 22-08-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
321/BC-SNN22-08-2018
Ngày hiệu lực: 22-08-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
319/BC-SNN22-08-2018
Ngày hiệu lực: 22-08-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1313/SNN-KH20-08-2018
Ngày hiệu lực: 20-08-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
310/BC-SNN16-08-2018
Ngày hiệu lực: 16-08-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
301/BC-SNN10-08-2018
Ngày hiệu lực: 10-08-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1249/SNN-VP09-08-2018
Ngày hiệu lực: 09-08-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1217/SNN-KN06-08-2018
Ngày hiệu lực: 06-08-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
293/BC-SNN31-07-2018
Ngày hiệu lực: 31-07-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
290/BC-SNN31-07-2018
Ngày hiệu lực: 31-07-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
252/BC-SNN10-07-2018
Ngày hiệu lực: 10-07-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
237/BC-SNN02-07-2018
Ngày hiệu lực: 02-07-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
997/SNN-KH02-07-2018
Ngày hiệu lực: 02-07-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
944/SNN-TCCB26-06-2018
Ngày hiệu lực: 26-06-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực