121. Văn bản số 1779/UBND-NLN ngày 11/6/2020 v/v tập trung tập trung phòng, chống bệnh DTLCP phát sinh, lây lan diện rộng
122. Văn bản số 1773/UBND-KGVX ngày 13/6/2020 về việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch hậu COVID-19 trên địa bàn tỉnh
123. Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản và cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp
124. Văn bản số 775/SNN-KH ngày 28/5/2020 v/v Xây dựng kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2021-2025
125. Văn bản số 778/SNN-PTNT ngày 27/5/2020 v/v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
126. Văn bản số 782/SNN-KH ngày V/v chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2020
127. Văn bản số 675/SNN-TL ngày 12/5/2020 V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020
128. Văn bản số 678/SNN-TL ngày 12/5/2020 Về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2020
129. Văn bản số 1361/UBND-NLN ngày 11/5/2020 V/v tập trung phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản
130. Văn bản số 664/SNN-TL ngày 07/5/2020 v/v Xin ý kiến Phương án ứng phó thiên tai, Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp công trình thủy điện Sông Lô 6
131. Văn bản số 660/SNN-Ts ngày 7/5/2020 V/v hướng dẫn phòng, chống nắng nóng, mưa lũ, lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thủy sản năm 2020
132. Văn bản số 670/SNN-TS ngày 07/5/2020 V/v hướng dẫn phòng, chống nắng nóng, mưa lũ, lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thủy sản năm 2020
133. Số 650/SNN-TL ngày 05/5/2020 Về việc Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ;
134. Văn bản số 601/SNN-TTBVTV ngày 23/4/2020 phòng trừ dịch hại, khắc phục thiên tai, khôi phục sản xuất
135. Văn bản số 599/SNN-TL ngày 23/4/2020 chủ động ứng phó với mưa to gây lũ quét, sạt lở đất