,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

121. Văn bản số 2469/SNN-KL ngày 07/12/2021 về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
122. Văn bản số 2446/SNN-PTNT ngày 08/12/2021 v/v hướng dẫn thay đổi địa điểm nhận hồ sơ thực hiện Mục I Chương II Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND
123. Văn bản số 4752/UBND-KT ngày 03/12/2021 V/v triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
124. Văn bản số 2394/SNN-TTBVTV ngày 26/11/2021 Về việc triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022.
125. Công văn 4854/BTTTT-CBC ngày 26/11/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật
126. Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2021
127. Văn bản số 4544/UBND-TTHCC ngày 19/11/2021 về việc chấn chỉnh hiện tượng môi giới thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang
128. Văn bản số 2229/SNN-VP ngày 08/11/2021 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
129. Văn bản số 2190/PA-SNN ngày 02/11/2021 về việc Phươn án ứng phó, xử lý tình huống khi có trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
130. Công điện số 07/CĐ-QG ngày 03/11/2021 về việc của Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai Điện Giám đốc Côngty Thủy điện Tuyên Quang về việc mở cửa xả sâu điều tiết lũ hồ Thủy điện Tuyên Quang
131. Văn bản số 2207/SNN-TL ngày 03/11/2021 về việc Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang
132. Hướng dẫn số 2191/HD-SNN ngày 01/01/2021 về việc sử dụng giống và thời vụ năm 2022
133. Phương án số 2160/PA-SNN ngày 26/10/2021 về phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi và thủy sản trong vụ đông xuân 2021-2022
134. Văn bản số 2117/SNN-KH ngày 21/10/2021 về việc V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-CP của Chính phủ
135. Văn bản số 1840/CĐ-TCTL-QLCT ngày 08/10/2021 Về việc phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 7 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Hồi 10 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2021).