121. Văn bản số 1728/SNN-TTBVTV V/v hướng dẫn sử dụng giống và thời vụ năm 2020
122. Văn bản số 1584/SNN-VP về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
123. Văn bản số 1480/SNN-TTBVTV ngày 16/9/2019 về việc tập trung đôn đốc sản xuất vụ mùa và triển khai sản xuất vụ đông năm 2019
124. Văn bản số 29/PCTT ngày 10/9/2018 v/v Triển khai, sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng mưa lũ gây trượt lở lở đất, lũ ống, lũ quét
125. Báo cáo cáo 435/BC-SNN v/v Báo cáo tình hình phát sinh gây bệnh của bệnh chết héo trên cây keo trên địa bàn tỉnh theo nội dung của Báo Nhân dân
126. Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
127. Chỉ đạo Sản xuất ứng phó với bão số 4
128. Văn bản số 1360/SNN-QLCL ngày 23/8/2019 V/v tăng cường quản lý chất lượng,an toàn thực phẩm đổi với sản phẩm chè
129. Công văn số 1362/SNN-TTr ngày 23/8/2019 Về tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng
130. Công văn số 169/SNN-TTBVTV ngày 22/8/2019 về việc chỉ đạo phòng, chống bệnh chết héo trên cây keo
131. Văn bản 1353/SNN-TTBVTV ngày 22/08/2019 v/v chỉ đạo tập trung ứng phó với sâu keo mùa thu
132. Công văn số 1354/SNN-TTr ngày 22/8/2019 V/v mạo danh cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT để bán tài liệu tập huấn.
133. Công văn số 1300/SNN-CNTY ngày 13/8/2019 về việc triển khai tiêm phòng cho đoàn gia súc, gia cầm vụ Thu - Đông năm 2019
134. Công văn số 1260/SNN-CNTY ngày 07/8/2019 về việc phối hợp chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển chăn nuôi năm 2019
135. Văn bản số 5329/BNN-CN ngày 25/8/2019 về việc tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi