,

Công văn

1. Văn bản số 6539/CAT ngày 26/9/2023 của Công an tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường việc chấp hành pháp luật về bảo đảm TTATGT
2. Đôn đốc sản xuất vụ Mùa,vụ Hè Thu,triển khai sản xuất vụ Đông năm 2023
3. Văn bản số 1994/SNN-VP ngày 20/9/2023 về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
4. Công văn số 1931/SNN-VP ngày 13/9/2023 về việc triển khai phát động cuộc thi “dữ liệu số với cuộc sống - Digital Data for life”    
5. Văn bản số 1939/SNN-KH ngày 14/09/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ  
6. Văn bản số 4191/UBND-THCBKS ngày 30/8/2023 V/v tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong dịp lễ Quốc khánh 02/9
7. Văn bản số 1841/SNN-VP ngày 30/08/2023 V/v triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh
8. Văn bản số 1756/SNN-KH ngày 18/8/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 16/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
9. Văn bản số 1752/SNN-TTBVTV ngày 17/08/2023 về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 6 trên lúa vụ Mùa năm 2023
10. Văn bản số 1618/SNN-VP ngày 02/8/2023 về việc rà soát, trình công bố thủ tục hành chính  
11. Văn bản số 1625/SNN-TTBVTV ngày 02/08/2023 tăng cường kiểm tra, rà soát phát hiện và xử lý ngăn chặn hoạt động sử dụng kích điện đánh bắt giun đất
12. Văn bản số 1602/SNN-KH ngày 31/7/2023 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 798-KL/TU ngày 03/7/2023của Tỉnh ủy; Thông báo số 90/TB-UBND ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh
13. Văn bản số 1510/SNN-TCCB ngày 19/7/2023 về tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở
14. Văn bản số 1399/SNN-TCCB ngày 05/7/2023 V/v triển khai, thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh  
15. Chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.