,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

181. Văn bản số 703/SNN-TL ngày 25/4/2021 về việc chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất
182. Văn bản số 2271/BNN-TY ngày 19/4/2021 về việc Tập trung nguồn lực kiểm soát dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
183. Văn bản số 644/SNN-TTBVTV ngày 19/4/2020 V/v tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn việc đánh bắt giun bằng kích điện trên địa bàn tỉnh
184. Văn bản số 72/TTBVTV-BVTV ngày 12/4/2021 về việc Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây chuối
185. Văn bản số 942/UBND-NLN ngày 09/04/2021 về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2021
186. Văn bản số 398/TCLN-PTR ngày 06/4/2021 của Tổng cục Lâm nghiệp về Thông tin dự báo KTTV và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng quý II/2021
187. Văn bản số 64/TTBVTV-BVTV ngày 05/4/2021 về việc hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi
188. Văn bản số 834/UBND-NLN ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
189. Văn bản số 408/SNN-KL ngày 17/3/2021 về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp và thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2021
190. Chỉ thị 1161/CT-BNN-TL ngày 22/3/2021 Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021
191. Hướng dẫn công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh
192. Văn bản số 51/TTBVTV- BVTV ngày 19/3/2021 V/v hướng dẫn phòng, chống bệnh đạo ôn lá, chuột hại trên cây lúa vụ Xuân năm 2021
193. Văn bản số 367/SNN-TTr ngày 16/3/2021 V/v tăng cường thực hiện văn hóa công vụ
194. Văn bản số 360/SNN-TTBVTV ngày 15/3/2021 về việc phát triển cây chuối trên địa bàn tỉnh
195. Văn bản số 345/SNN-TTBVTV ngày 11/3/2021 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021