1. Văn bản số 1840/CĐ-TCTL-QLCT ngày 08/10/2021 Về việc phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 7 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Hồi 10 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2021).
2. Chỉ thị 3827/UBND-CN ngày 08/10/2021 về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID 19  
3. Chỉ thị 6477/BNN-TY ngày 08/10/2021 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.
4. Văn bản số 2018/SNN-PTNT ngày 07/10/2021 V/v khẩn trương đăng ký thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025
5. Văn bản số 227/TTBVTV-KT ngày 28/9/2021 Về việc phòng chống sâu bệnh hại trên cây lâm nghiệp
6. Văn bản số 1833/SNN-TL ngày 16/9/2021 V/v chủ động ứng phó với mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất
7. Văn bản số 1736/SNN-VP ngày 3/9/2021 về việc ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
8. Văn bản số 1678/SNN-TTBVTV ngày 25/08/2021 V/v khắc phục thiên tai, khôi phục sản xuất do mưa lũ gây ra
9. Văn bản số 2678/UBND-KGVX ngày 01/8/2021 về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
10. Công điện số 4154/CĐ-BNN-TY ngày 02/7/2021 về việc triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác lây lan diện rộng
11. Công điện số 04/CĐ-TW hồi 6giờ 00 ngày 12/6/2021 ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai - uỷ ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN
12. Văn bản số 1022 /SNN - TL ngày 11/6/2021 Chủ động ứng phó mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá và lũ quét, sạt lở đất
13. Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật
14. Văn bản số 751/SNN-VP ngày 04/05/2021 V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
15. Văn bản số 717/SNN-TS ngày 26/4/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống nắng nóng, mưa lũ, lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thuỷ sản năm 2021