,

Chỉ thị

1. Chỉ thị số 1900/CT-BNN-BVTV ngày 15/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt;  
2. Chỉ thị số 1296/CT-BNN-TY ngày 26/02/2024 về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên động vật
3. Văn bản số 2958/SNN-KH 26/12/2023 về việc thực hiện Nghị quyết số 217/NQ-CP ngày 15/12/2023 của Chính phủ  
4. Chỉ thị Về việc tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu
5. Văn bản số 1501/SN-TTBVTV ngày 18/7/2023 Về việc chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 1 (bão Talim) và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu năm 2023
6. Văn bản số 441/SNN-VP ngày 13/3/2023 về thực hiện các quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy trong giải quyết TTHC và số hóa kết quả giải quyết TTHC
7. Văn bản số 71/SNN-TTr ngày 13/1/2023 về việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực trong dịp Tết Quý Mãonăm 2023
8. Chỉ thị số 7473/CT-BNN-TY ngày 08/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2033
9. Văn bản số 131/SNN-TTr ngày 26/01/2022 Về việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần
10. Văn bản số 124/SNN-TTBVTV ngày 25/01/2022 Về việc chỉ đạo sản xuất và phòng chống sâu bệnh hại cây trồng dịp Tết Nguyên đán năm 2022
11. Văn bản số 4752/UBND-KT ngày 03/12/2021 V/v triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
12. Công văn 4854/BTTTT-CBC ngày 26/11/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật
13. Văn bản số 2190/PA-SNN ngày 02/11/2021 về việc Phươn án ứng phó, xử lý tình huống khi có trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
14. Văn bản số 1840/CĐ-TCTL-QLCT ngày 08/10/2021 Về việc phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 7 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Hồi 10 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2021).
15. Chỉ thị 3827/UBND-CN ngày 08/10/2021 về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID 19