1. Văn bản số 644/SNN-TTBVTV ngày 19/4/2020 V/v tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn việc đánh bắt giun bằng kích điện trên địa bàn tỉnh
2. Chỉ thị 1161/CT-BNN-TL ngày 22/3/2021 Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021
3. Văn bản số 367/SNN-TTr ngày 16/3/2021 V/v tăng cường thực hiện văn hóa công vụ
4. Văn bản số 360/SNN-TTBVTV ngày 15/3/2021 về việc phát triển cây chuối trên địa bàn tỉnh
5. Văn bản số 345/SNN-TTBVTV ngày 11/3/2021 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021
6. Văn bản số 191/SNN-TL ngày 05/02/2021 V/v Chủ động phòng chống, ứng phó thiên tai trong dịp Tết
7. Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19
8. Văn bản số 191/UBND-KGVX ngày 23/01/2021 tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
9. Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
10. Chỉ thị số 9294/CT-BNN-QLCL ngày 31/12/2020 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021
11. Văn bản số 1151/SNN-TTBVTV ngày 08/10/2020 về việc đôn đốc sản xuất vụ đông năm 2020
12. Chỉ thị Về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020
13. Chỉ thị 5277/CT ngày 07/8/2020 Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật
14. Công điện của Tổng cục PCTT về việc Chủ động phòng, chống ngập lụt, úng cục bộ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Cơn bão số 4 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
15. Công văn số 1427/CĐ-TCTL-QLCT ngày 03/8/2020 về việc Công điện về việc phòng, chống ngập lụt, úng cục bộ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi khu vực Bắc Bộ do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới