,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

91. Văn bản số 71/SNN-TTr ngày 13/1/2023 về việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực trong dịp Tết Quý Mãonăm 2023
92. Kế hoạch Triển khai tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023
93. Văn bản số 79/ SNN-TTBVTV ngày 13/01/2023 Về việc tăng cường tổ chức sản xuất và chủ động phòng chống SVGH cây trồng vụ Đông Xuân 2022-2023
94. Kế hoạch số 01/KH-SNN ngày 06/01/2023 về việc Triển khai tổ chức tháng hành động về an toàn, vệsinh lao động năm 2023
95. Văn bản số 23/SNN-VP ngày 07/01/2023 về việc Triển khai một số nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán 2023
96. Văn bản số 2484/SNN-TTBVTV ngày 14/12/2022 về việc thu hoạch mía niên vụ 2022-2023 và tổ chức trồng mía vụ xuân năm 2023
97. Văn bản số 2410/SNN-TTBVTV ngày 06/12/2022 về việc triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023
98. Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 20/10/2022 về việc thực hiện đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉtiêu phục vụtriển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh việc thực hiện Đềán 06 của Chính phủtrên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
99. Văn bản số 2230/SNN-TTBVTV ngày 14/11/2022 Về việc hướng dẫn sử dụng giống và thời vụ năm 2023
100. Chỉ thị số 7473/CT-BNN-TY ngày 08/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2033
101. Kế hoạch 254-KH/TU ngày 19/9/2022 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc tăng cường công tác chi đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
102. Văn bản số 1897/SNN-VP ngày 28/9/2022 về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
103. Văn bản số 49/BCH-VPTT ngày 16/9/2022 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn và triển khai các biện pháp ứng phó xả lũ thủy điện Sông Lô 8A, 8B.
104. Văn bản số 1801/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2022 về việc đôn đốc sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu, triển khai sản xuất vụ Đông năm 2022
105. Văn bản số 223/TTBVTV-KT ngày 13/9/2022 về việc tiếp tục phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa vụ Mùa năm 2022