76. Văn bản số 41/SNN-TTBVTV ngày 11/01/2021 v/v Triển khai các biện pháp phòng, chống hạn cho sản xuất vụ Xuân 2021
77. Văn bản số 35/TT-CLT ngày 13/01/2021 về việc chỉ đạo sản xuất trồng trọt các tỉnh phía Bắc
78. Văn bản số 106/UBND-NLN ngày 14/01/2021 V/v chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân năm 2021
79. Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
80. Văn bản số 32/SNN-TL ngày 07/01/2020 V/v chủ động phòng chống ứng phó với rét đậm rét hại
81. Kế hoạch tổ chức Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và Công bố chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên
82. Chỉ thị số 9294/CT-BNN-QLCL ngày 31/12/2020 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021
83. Văn bản số 3990/UBND-NLN ngày 15/12/2020 V/v chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh
84. Văn bản số 2053/SNN-TL ngày 28/12/2020 về việc chủ động phòng chống, ứng phó với rét đậm, rét hại
85. Văn bản số 1898/SNN-TS về việc triển khai giải pháp phòng tránh cá nuôi trong lồng bị chết do biến động mực nước sông Lô
86. Công điện số 39/CĐ-TW ngày 12/12/2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN
87. Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh Tuyên Quang năm 2021
88. Văn bản số 1905/SNN-TTBVTV ngày 09/12/2020 Về việc triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021
89. Văn bản số 1893/SNN- TL ngày 08/12/2020 (Kèm VB số 546/VPTT ngày 03/12/2020; bản đồ ngập lụt theo các kịch bản )
90. Văn bản số 1875/SNN-TL ngày 05/12/2020 vê việc chủ động phòng chống, ứng phó với rét đậm, rét hại