106. Văn bản số 759/SNN-VP ngày 04/5/2021 triển khai tuyên truyền, phổ biếnviệc triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
107. Văn bản số 751/SNN-VP ngày 04/05/2021 V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
108. Văn bản số 734/SNN-VP ngày 28/4/2021 về việc tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
109. Văn bản số 717/SNN-TS ngày 26/4/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống nắng nóng, mưa lũ, lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thuỷ sản năm 2021
110. Công văn số 788/BVTV-TV ngày 23/4/2021 của Cục Bảo vệ thực vật về việc ban hành QTKT phòng, chống một số bệnh hại trên cây có múi
111. Công điện 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid_19
112. Văn bản số 703/SNN-TL ngày 25/4/2021 về việc chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất
113. Văn bản số 2271/BNN-TY ngày 19/4/2021 về việc Tập trung nguồn lực kiểm soát dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
114. Văn bản số 644/SNN-TTBVTV ngày 19/4/2020 V/v tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn việc đánh bắt giun bằng kích điện trên địa bàn tỉnh
115. Văn bản số 72/TTBVTV-BVTV ngày 12/4/2021 về việc Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây chuối
116. Văn bản số 942/UBND-NLN ngày 09/04/2021 về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2021
117. Văn bản số 398/TCLN-PTR ngày 06/4/2021 của Tổng cục Lâm nghiệp về Thông tin dự báo KTTV và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng quý II/2021
118. Văn bản số 64/TTBVTV-BVTV ngày 05/4/2021 về việc hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi
119. Văn bản số 834/UBND-NLN ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
120. Văn bản số 408/SNN-KL ngày 17/3/2021 về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp và thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2021