,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

106. Kế hoạch số 20/KH-SNN ngày 03/3/2022 tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2022
107. Văn bản số 05/BCH-VPTT ngày 06/03/2022 V/v chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.
108. Văn bản số 250/SNN-VP ngày 22/02/2022 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
109. Văn bản số 31/TTBVTV-KT ngày 18/2/2021 về việc Phòng, chống rét và sâu bệnh hại cây trồng vụ Xuân, năm 2022
110. Văn bản số 220/SNN-TL ngày 17/02/2022 V/v chủ động phòng chống, ứng phó với rét đậm, rét hại
111. Văn bản số 320/SYT-NVYD ngày 14/02/2021 Về việc triển khai các Văn bản mới về phòng chống dịch COVID-19
112. Văn bản số 193/SNN-TTBVTV ngày 14/2/2021 Về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2022
113. Văn bản số 131/SNN-TTr ngày 26/01/2022 Về việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần
114. Văn bản số 124/SNN-TTBVTV ngày 25/01/2022 Về việc chỉ đạo sản xuất và phòng chống sâu bệnh hại cây trồng dịp Tết Nguyên đán năm 2022
115. Văn bản số 125/SNN-TL ngày 25/01/2022 về việc chủ động phòng chống, ứng phó thiên tai dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
116. Văn bản số 54/SNN-KH ngày 12/01/2021 về việc tăng cường các biện pháp đón tết Nguyên đán Nhâm Dần và chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân năm 2022
117. Văn bản số 42/SNN-TCCB ngày 11/1/2021 V/v thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 268-QĐ/TU ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
118. Văn bản số 34/SNN-VP ngày 10/01/2022 V/v thực hiện một số nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
119. Văn bản số 2641/SNN-TTBVTV ngày 29/12/2021 về việc áp dụng quy trình phòng, chống bệnh chết héo trên cây keo
120. Văn bản số 2623/SNN-TL ngày 24/12/2021 về việc Đề phòng ảnh hưởng do rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang