106. Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp và tiến độ thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
107. Công văn số 136/SNN-VP ngày ngày 11/2/2020 giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử
108. Công văn số 122/TT-BVTV ngày 10/2/2020 V/v phòng, chống sâu keo mùa thu trên ngô vụ xuân năm 2020
109. Công văn số 106/SNN-TTBVTV ngày 05/02/2020 Về việc đôn đốc thu hoạch mía niên vụ 2019-2020 và tổ chức trồng mía vụ xuân năm 2020
110. Công văn số 15/TTBVTV-KT về việc phòng trừ dịch hại trên mạ và lúa mới cấy vụ xuân năm 2020
111. Công văn số 54/SNN-KH ngày 14/01/2019 về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân năm 2020
112. Văn bản số 2032/SNN-CNTY ngày 31/12/2019 về việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh DTLCP
113. Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020  
114. Hướng dẫn số 1860/HD-SNN ngày 25/11/2019 thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu vườn mẫu nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý,phụ trách theo Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới đến năm 2020
115. Công văn số 1936/SNN-TS về việc phòng chống rét, dịch bệnh trong sản xuất giống, nuôi trồng thuỷ sản
116. Văn bản số 252/TTBVTV-TTr Về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón năm 2019
117. Công văn số 229/TTBVTV-TTrPC về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
118. Hướng dẫn thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường
119. Văn bản số 1812/SNN-CNTY ngày 14/11/2019 về một số giải pháp tái đàn lợn trên địa bàn tỉnh
120. Văn bản số 1793/SNN-KL ngày 11/11/2019 V/v tăng cường công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp