,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

166. Công điện số 07/CĐ-QG ngày 03/11/2021 về việc của Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai Điện Giám đốc Côngty Thủy điện Tuyên Quang về việc mở cửa xả sâu điều tiết lũ hồ Thủy điện Tuyên Quang
167. Văn bản số 2207/SNN-TL ngày 03/11/2021 về việc Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang
168. Hướng dẫn số 2191/HD-SNN ngày 01/01/2021 về việc sử dụng giống và thời vụ năm 2022
169. Phương án số 2160/PA-SNN ngày 26/10/2021 về phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi và thủy sản trong vụ đông xuân 2021-2022
170. Văn bản số 2117/SNN-KH ngày 21/10/2021 về việc V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-CP của Chính phủ
171. Văn bản số 1840/CĐ-TCTL-QLCT ngày 08/10/2021 Về việc phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 7 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Hồi 10 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2021).
172. Chỉ thị 3827/UBND-CN ngày 08/10/2021 về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID 19  
173. Chỉ thị 6477/BNN-TY ngày 08/10/2021 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.
174. Văn bản số 2018/SNN-PTNT ngày 07/10/2021 V/v khẩn trương đăng ký thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025
175. Văn bản số 1995/SNN-TTBVTV ngày 05/10/2021 Về việc đánh giá kết quả sản xuất năm 2021 và đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông năm 2021
176. Văn bản số 227/TTBVTV-KT ngày 28/9/2021 Về việc phòng chống sâu bệnh hại trên cây lâm nghiệp
177. Văn bản số 1949/SNN-TTBVTV ngày 29/9/2021 V/v Triển khai thực hiện các vùng canh tác hữu cơ theo Quyết định của UBND tỉnh ( Văn bản số 1017/QĐ-UBND và các tài liệu đi kèm đã được đăng tải mục Văn bản pháp quy)
178. Văn bản số 1938/SNN-KH ngày 28/9/2021 về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid - 19
179. Văn bản số 1833/SNN-TL ngày 16/9/2021 V/v chủ động ứng phó với mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất
180. Văn bản 1795/SNN-TTBVTV ngày 13/9/2021 về việc đôn đốc sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu, triển khai sản xuất vụ Đông năm 2021