,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

166. Kế hoạch thực hiện mô hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây lúa năm 2021 tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên
167. Kế hoạch thực hiện mô hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây lúa năm 2021 tại xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
168. Văn bản số 1498/UBND-TNMT ngày 21/05/2021 về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021
169. Văn bản số 2298/BTNMT-TTTNMT ngày 14/5/2021 về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021
170. Văn bản số 834/SNN-VP ngày 18/5/2021 Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
171. Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật
172. Văn bản số 780/SNN-VP ngày 10/5/2020 Về việc chấn chỉnh và thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
173. Văn bản số 771/SNN-TTBVTV ngày 06/5/2021 Về việc thực hiện phòng, chống một số bệnh hại trên cây ăn quả có múi  
174. Về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai
175. Văn bản số 756/SNN-QLCL ngày 04/5/2021 Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh đồ ăn chay
176. Văn bản số 759/SNN-VP ngày 04/5/2021 triển khai tuyên truyền, phổ biếnviệc triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
177. Văn bản số 751/SNN-VP ngày 04/05/2021 V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
178. Văn bản số 734/SNN-VP ngày 28/4/2021 về việc tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
179. Văn bản số 717/SNN-TS ngày 26/4/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống nắng nóng, mưa lũ, lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thuỷ sản năm 2021
180. Công văn số 788/BVTV-TV ngày 23/4/2021 của Cục Bảo vệ thực vật về việc ban hành QTKT phòng, chống một số bệnh hại trên cây có múi