136. Văn bản số 191/SNN-TL ngày 05/02/2021 V/v Chủ động phòng chống, ứng phó thiên tai trong dịp Tết
137. Văn bản số 181/SNN-TTBVTV ngày 26/01/2021 về việc đôn đốc thu hoạch mía niên vụ 2020-2021 và tổ chức trồng mía vụ xuân 2021
138. Văn bản số 257/UBND-NC ngày 29/01/2021 V/v triển khai thực Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
139. Văn bản số 138/SNN-VP ngày 29/01/2021 về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
140. Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19
141. Văn bản số 254/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 V/v thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
142. Văn bản số 191/UBND-KGVX ngày 23/01/2021 tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
143. Văn bản số 41/SNN-TTBVTV ngày 11/01/2021 v/v Triển khai các biện pháp phòng, chống hạn cho sản xuất vụ Xuân 2021
144. Văn bản số 35/TT-CLT ngày 13/01/2021 về việc chỉ đạo sản xuất trồng trọt các tỉnh phía Bắc
145. Văn bản số 106/UBND-NLN ngày 14/01/2021 V/v chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân năm 2021
146. Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
147. Văn bản số 32/SNN-TL ngày 07/01/2020 V/v chủ động phòng chống ứng phó với rét đậm rét hại
148. Kế hoạch tổ chức Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và Công bố chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên
149. Chỉ thị số 9294/CT-BNN-QLCL ngày 31/12/2020 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021
150. Văn bản số 3990/UBND-NLN ngày 15/12/2020 V/v chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh