46. Văn bản số 717/SNN-TS ngày 26/4/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống nắng nóng, mưa lũ, lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thuỷ sản năm 2021
47. Công văn số 788/BVTV-TV ngày 23/4/2021 của Cục Bảo vệ thực vật về việc ban hành QTKT phòng, chống một số bệnh hại trên cây có múi
48. Công điện 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid_19
49. Văn bản số 703/SNN-TL ngày 25/4/2021 về việc chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất
50. Văn bản số 2271/BNN-TY ngày 19/4/2021 về việc Tập trung nguồn lực kiểm soát dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
51. Văn bản số 644/SNN-TTBVTV ngày 19/4/2020 V/v tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn việc đánh bắt giun bằng kích điện trên địa bàn tỉnh
52. Văn bản số 72/TTBVTV-BVTV ngày 12/4/2021 về việc Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây chuối
53. Văn bản số 942/UBND-NLN ngày 09/04/2021 về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2021
54. Văn bản số 398/TCLN-PTR ngày 06/4/2021 của Tổng cục Lâm nghiệp về Thông tin dự báo KTTV và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng quý II/2021
55. Văn bản số 64/TTBVTV-BVTV ngày 05/4/2021 về việc hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi
56. Văn bản số 834/UBND-NLN ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
57. Văn bản số 408/SNN-KL ngày 17/3/2021 về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp và thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2021
58. Chỉ thị 1161/CT-BNN-TL ngày 22/3/2021 Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021
59. Hướng dẫn công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh
60. Văn bản số 51/TTBVTV- BVTV ngày 19/3/2021 V/v hướng dẫn phòng, chống bệnh đạo ôn lá, chuột hại trên cây lúa vụ Xuân năm 2021