46. Văn bản số 1151/SNN-TTBVTV ngày 08/10/2020 về việc đôn đốc sản xuất vụ đông năm 2020
47. Chỉ thị Về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020
48. Công điện khẩn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng
49. Khuyến cáo phòng chống bệnh chết héo cây keo
50. Văn bản số 2552 /UBND-NLN ngày 17/8.2020 về việc tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật
51. Chỉ thị 5277/CT ngày 07/8/2020 Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật
52. Văn bản số 1241/SNN-TLngày 20/8/2020 Về việc phòng, chống ngập lụt, úng cục bộ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Cơn bão số 4
53. Công điện của Tổng cục PCTT về việc Chủ động phòng, chống ngập lụt, úng cục bộ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Cơn bão số 4 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
54. Công văn số 1427/CĐ-TCTL-QLCT ngày 03/8/2020 về việc Công điện về việc phòng, chống ngập lụt, úng cục bộ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi khu vực Bắc Bộ do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới
55. Văn bản số 110/SNN-KL ngày 29/7/2020 Về việc tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, quản lý đối với diện tích rừng trồng
56. Công văn số 1139/SNN-TS ngày 03/8/2020 V/v chủ động ứng phó mưa, bão trong nuôi trồng thủy sản và phát triển thủy sản bền vững
57. Công văn số 30 /PCTT ngày 31/7/2020 về việc Chủ động, sẵn sàng ứng phó mưa lũ, ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
58. Văn bản số 2303/UND-KGVX ngày 29/7/2020 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
59. Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng CHính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
60. Văn bản số 2111/UBND-KGVX ngày 13/07/2020 V/v tiếp tục thực hiện chiến lược phòng, chống dịch COVID-19