106Thông báo giới thiệu chức vụ và chữ ký Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
107Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chi cục Trưởng chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
108Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ( Mai Thị Hoàn)
109Thông báo chức danh, chữ ký Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh ( Ông Mai Quang Thắng)
110Thông báo chức danh, chữ ký Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh ( Bà Đỗ Thu Hương)
111Quyết định Về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác trong lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
112Thông báo Tin buồn của Ban Tổ chức lễ tang và gia đình ông Vũ Mạnh Thắng
113Thông báo ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Giám đốc Sở đi công tác
114Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang
115Quyết định số 63/QĐ-SKHCN công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh bà Lê Thị Thanh Hà
116Thông báo thay đổi mẫu con dấu của Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang
117Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của các đồng chí Lãnh đạo Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Tuyên Quang
118Thông báo chức danh và chữ ký của Trưởng phòng, Đội trưởng, Phó đội trưởng các phòng, Đội Quản lý thị trưởng
119Thông báo V/v giới thiệu chữ ký Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban QLBTĐB
120Thôn báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH nhà nước tỉnh Tuyên Quang