16Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
17Thông báo về việc tổ chức thi xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm năm 2020
18Danh sách các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ đồng bào miền trung bị thiệt hại do bão lũ.
19Tổng đài Khuyến nông hỗ trợ miễn phí cho bà con nông dân
20Thông báo về việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc rà soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ
21Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
22Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhTuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Nguyễn Văn Sơn)
23Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
24Thông báo Về việc tạm dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng
25 Quy định giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức sanh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV quản lý
26Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
27 Thể lệ Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020
28Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020  
29Văn bản số 105/TTN-BQL ngày 28/4/2020 Về việc miễn, giảm giá nước sinh hoạt do ảnh hưởng của Covid-19
30Thông báo 12 dịch vụ công mức độ 4 trên cổng Dịch vụ công quốc gia của Công ty điện lực Việt Nam (EVN)