46Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Đặng Văn Sình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
47Thông báo chức danh và chữ ký đồng chí Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang
48Về việc tuyên truyền phòng chống dịch, bệnh viên đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra
49Công điện khẩn về việc tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
50Nghị quyết Về việc phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
51Thông báo Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
52Thông báo chữ ký ông Đặng Văn Long, Chỉ Huy trưởng BCHQS tỉnh Tuyên Quang, Quân khu 2
53Nghị quyết bãi bỏ một phần Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
54Thông báo chức danh và chữ ký ông Đỗ Văn Hoà PCT UBND huyện Hàm Yên
55Quyết định giải thể Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang
56Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí Đỗ Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên
57Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn
58Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký PGĐ phụ trách điều hành Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang
59Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Bí thư huyện Uỷ, chủ tịch UBND huyện Lâm Bình
60Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo đơn vị