121Thông báo thay đổi địa chỉ cơ quan Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh
122Thông báo ngừng cung cấp điện ngày 16/6/2019
123Thông báo trụ sở làm việc và liên hệ công tác của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT
124Thông báo V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của PGĐ sở VHTT&DL
125Công văn vận động mua sản phẩm của doanh nghiệp hội viên trong lúc khóa khăn
126Thông báo chức danh, chữ ký Chủ tịch công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương
127Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch
128Công văn ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
129Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Việt là Ủy viên UBND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 vào chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
130Thông báo chức danh, giới thiệu chữ ký các lãnh đạo Ban đại diện người cao tuổi tỉnh Tuyên Quang
131Thông báo gửi văn bản điện tử đã ký số trên trục liên thông văn bản Quốc gia, trục liên thông văn bản nội tỉnh của UBND tỉnh Tuyên Quang
132Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kom Tum
133Thông báo kết luận cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019
134Kế hoạch tổ chức Giả thưởng Báo chí lần thứ I năm 2019
135Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang